СҮХБААТАР АЙМГИЙН СХЗХ ДЭЛХИЙН СТАНДАРТЫН ӨДРӨӨР БҮТЭЭЛЧ АЖЛУУД ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ