СУРГАЛТ: MNS ISO 22000:2019 стандартын сургалтыг 2023 оны 11-р сарын 27-28-ны өдрүүдэд зохион байгуулна.