Исламын орнуудад ХАЛАЛ аргаар бэлтгэсэн мах экспортлоно