Жин ба хэмжүүрийн олон улсын товчоо, Хууль эрхийн хэмжил зүйн олон улсын байгууллагын захирлуудын мэндчилгээ