ДОРНОД, СҮХБААТАР АЙМГИЙН СХЗХ-ИЙНХЭН ЭТАЛОН, ТӨХӨӨРӨМЖӨӨ ГАРДАН АВЛАА