Дархан-Уул аймаг: Үйлчилгээний газруудад халдвар хамгааллын шалгалт явууллаа