Дэлхийн чанарын өдрийг тэмдэглэх ажлын хүрээнд олон улсын Чанарын менежментийн тогтолцоо ISO 9001:2015 стандартын сургалт