СУРГАЛТЫН БҮРТГЭЛ 

д/д Сургалтын тов Бүртгэх хугацаа Үргэлжлэх өдөр Хэнд зориулсан Хамтран хариуцагч

 СУРГАЛТЫН ЗАР:

"MNS ISO 15189:2008 - Эмнэлгийн лаборатори - Чанар болон ур чадварт тавигдах онцлог шаардлага" сургалт 2018 оны 12 сарын 6,7-ний өдрүүдэд (08:30-17:00) Стандарт, хэмжил зүйн газрын сургалтын танхимд явагдана. Төлбөр нэг хүн - 60000₮. Нэхэмжлэх татаж авч төлбөрөө шилжүүлнэ үү. Бүртгэл зөвхөн цахимаар явагдана.

 

Сургалтын төлбөр нэг хүн - 60000₮ болно.

 

СУРГАЛТЫН НЭХЭМЖЛЭХ ТАТАЖ АВАХ 

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он