MNS ISO 9001:2016 ЧАНАРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО СУРГАЛТЫГ НИЙТ АЛБАН ХААГЧДЫН ДУНД ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

MNS ISO 9001:2016 ЧАНАРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО СУРГАЛТЫГ НИЙТ АЛБАН ХААГЧДЫН ДУНД ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Стандарт, хэмжил зүйн газар 2015 оноос хойш Чанарын менежментийн тогтолцоо олон улсын стандартыг үйл ажиллагаандаа амжилттай нэвтрүүлэн ажиллаж байна.

Энэ хүрээнд Стандарт, хэмжил зүйн газрын Чанарын хорооноос нийт албан хаагчдадаа зориулан 2019 оны 4-р сарын 15-17-ны өдрүүдэд MNS ISO 9001:2016 чанарын менежментийн тогтолцоо сургалтыг зохион байгуулсан бөгөөд багшаар СМЛСҮТ-ийн ахлах мэргэжилтэн Ц.Эрдэнэбаяр, БТБГ-ийн ахлах мэргэжилтэн Д.Чимгээ нар тус тус ажиллаа.

Цаашид Чанарын хорооноос албан хаагчдаа чадавхжуулах чиглэлээр тогтмол сургалт явуулахаар төлөвлөөд байна.

Leave a Reply