All Day

MNS ISO 45001:2019 Ажлын байрны эрүүл мэнд аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо/OHSAS 18000/

MNS ISO 45001:2019 Ажлын байрны эрүүл мэнд аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо/OHSAS 18000/ сургалт 2020,11,18-19ний өдрүүдэд зохион байгуулагдана.   Сургалтын төлбөр 90000 төгрөг.  Сургалт 09:00-16:30 цагт болно