НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Дэлхийн стандартын өдөр,  Стандарт, хэмжил зүйн ажилтны өдрийг угтсан төлөвлөгөөт ажлуудын хүрээнд 2019 оны 10 дугаар сар 3-ны өдөр Орхон аймгийн Баянцагаан багийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдэд зориулан нээлттэй өдөрлөг зохион…

Continue Reading НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ISO 9001 СТАНДАРТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ТУРШЛАГАА СОЛИЛЦЛОО

Дэлхийн стандартын өдөр, Стандарт,  хэмжилзүйн ажилтны өдрийг угтсан төлөвлөгөөт ажлуудын хүрээнд 2019 оны 10 дугаар сар 4-ны өдөр Орхон аймгийн  төрийн байгууллагуудын  чанарын менежер буюу удирдлагын төлөөлөгчдийн дунд “ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН…

Continue Reading ISO 9001 СТАНДАРТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ТУРШЛАГАА СОЛИЛЦЛОО

Хүсэлтээ ирүүлсэн амралтын газруудыг тохирлын үнэлгээнд хамрууллаа

    Төв аймгийн стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн даргын баталсан удирдамжийн дагуу 2019.04.25-26.ны өдрүүдэд Төв аймгийн Аргалант суманд байрлах Сутай ХХК-ний “Налгар” амралтын газар, Батсүмбэр суманд байрлах Омоо тэнгэр ХХК-ний “Цэцэгт…

Continue Reading Хүсэлтээ ирүүлсэн амралтын газруудыг тохирлын үнэлгээнд хамрууллаа

Төв аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн баталгаажуулалтын зөвлөл хуралдлаа

Баталгаажуулалтын зөвлөлийн ээлжит 7 дугаар хуралдаан 2019 оны 4 дүгээр сарын 4-ны өдөр Зуунмод суманд хуралдлаа. Тус хурлаар тохирлын үнэлгээнд хамрагдсан нийт 10 үйлчилгээний газрын үнэлгээний тайланг хэлэлцэж, хурлын шийдвэрээр…

Continue Reading Төв аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн баталгаажуулалтын зөвлөл хуралдлаа

Төв аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн хэмжилзүйн лабораторийн ажлын тайлан

Тус хэлтсийн цахилгаан хэмжлийн лаборатори нь 2019 оны 1 дүгээр улиралд Монгол Улсын “Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай” хууль, “Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай” хуулийн холбогдох заалтуудыг орон нутагт хэрэгжүүлэх зорилгоор…

Continue Reading Төв аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн хэмжилзүйн лабораторийн ажлын тайлан

Төв аймгийн Эрдэнэсант суманд баталгаажуулалтын ажлыг хийж гүйцэтгэлээ

Төв аймгийн Стандарт хэмжилзүйн хэлтсийн даргын баталсан №ББ/У 2019-025 тоот удирдамжийн дагуу тус хэлтсийн баталгаажуулалтын ахлах шинжээч Ч.Отгонцэцэг, орон тооны бус шинжээч Ж.Түвшинсүрэн, хүндийн хэмжүүрийн улсын шалгагч О.Мягмаржав нар 2019…

Continue Reading Төв аймгийн Эрдэнэсант суманд баталгаажуулалтын ажлыг хийж гүйцэтгэлээ

ХАБЭА-Н МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООНЫ СТАНДАРТЫГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

Орхон аймгийн хэмжээнд "Эрүүл аюулгүй ирээдүйн хөдөлмөрийн төлөө" уриан дор явагдаж байгаа ХАБЭА-н сарын аяны хүрээнд аймгийн ХАБЭА-н зөвлөлөөс 2019 оны 4-р сарын 16-18-ны өдрүүдэд  сургууль, цэцэрлэг, төрийн байгууллагууд, хувиараа…

Continue Reading ХАБЭА-Н МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООНЫ СТАНДАРТЫГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

ХАБЭА-Н СТАНДАРТУУДЫГ ТАНИЛЦУУЛАВ

Төр болон төрийн бус байгууллагуудын хамтын ажиллагааны хүрээнд 2019 оны 4 дүгээр сарын 1-5-ны өдрүүдэд  ОАҮЭХ-ноос зохион байгуулж байгаа  ХАБЭА-н мэргэшүүлэх сургалтад хамтран оролцож, ХАБЭА-н менежментийн тогтолцооны болон  Хөдөлмөрийн нөхцлийн…

Continue Reading ХАБЭА-Н СТАНДАРТУУДЫГ ТАНИЛЦУУЛАВ

MNS ISO/IEC 17025 :2018 СТАНДАРТЫГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

       Орхон аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн стандарт, техникийн зохицуулалтын улсын мэдээллийн салбар сангаас “Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага MNS ISO/IEC 17025 :2018 “ стандартыг танилцуулах…

Continue Reading MNS ISO/IEC 17025 :2018 СТАНДАРТЫГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ЭРҮҮЛ АХУЙН СТАНДАРТЫГ ТАНИЛЦУУЛАВ

Орхон аймгийн стандарт хэмжил зүйн хэлтсийн стандарт, техникийн зохицуулалтын улсын мэдээллийн салбар сангаас улсын тэргүүний 15-р цэцэрлэгийн хүсэлтээр 2019 оны 1 дүгээр сарын 28, 29-ны өдрүүдэд,  “Мэдээлэл холбооны сүлжээ” компаний…

Continue Reading ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ЭРҮҮЛ АХУЙН СТАНДАРТЫГ ТАНИЛЦУУЛАВ