2020 онд шинээр болон шинэчлэн батлагдсан, хүчингүй болсон, нэмэлт өөрчлөлт орсон стандартын жагсаалттай танилцана уу

2020 онд шинээр болон шинэчлэн батлагдсан, хүчингүй болсон, нэмэлт өөрчлөлт орсон стандартын жагсаалттай танилцана уу

2020 онд шинээр баталсан стандартын жагсаалт

2020 онд шинэчлэн баталсан стандартын жагсаалт

2020 онд нэмэлт өөрчлөлт оруулан бүртгэсэн стандартууд

2020 хүчингүй болгосон стандартын жагсаалт

This Post Has 2 Comments

  1. Р.Лхагвасүрэн

    Сайн байна уу? Хүнсний ногооны агуулахын стандарт байдаг байх. Хэрхэн олж авах, үзэх тухай аргыг хэлж өгч туслана уу

Leave a Reply