Үнэт металлын сорьцын хяналтын газар 6-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн зуны цагийн хуваарьт шилжинэ

Үнэт металлын сорьцын хяналтын газар 6-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн зуны цагийн хуваарьт шилжинэ

Хугацаа: 2019.06.01-09.01 хүртэл

Ажиллах цагийн хуваарь: 07:30-16:30 хооронд

Хаяг: ХУД, 3-р хороо

Холбогдох утас: 75778430

Leave a Reply