“ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ҮНДСЭН АСУУДЛУУД” СЭДЭВТ СУРГАЛТ, СЕМИНАРТ ОРОЛЦОВ

“ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ҮНДСЭН АСУУДЛУУД” СЭДЭВТ СУРГАЛТ, СЕМИНАРТ ОРОЛЦОВ

Стандарт, хэмжил зүйн газрын Хэмжил зүйн хүрээлэнгийн дарга Д.Дамбасүрэн Ази номхон далайн хэмжил зүйн хөтөлбөр (APMP), АНУ-ын Үндэсний стандарт, технологийн хүрээлэн (NIST)-ийн хамтын ажиллагааны хүрээнд зохион байгуулсан “Хэмжил зүйн үндсэн асуудлууд” сэдэвт сургалт, семинарт амжилттай оролцлоо.

Сургалт, семинар нь АНУ-ын Вашингтон хотод 2019 оны 8 дугаар сарын 19-23-ны өдрүүдэд Үндэсний стандарт, технологийн хүрээлэнгийн Механик хэмжигдэхүүний хэлтэст зохион байгуулагдсан бөгөөд хөгжиж буй 10 улс орны Хэмжил зүйн хүрээлэнгийн удирдлага, ахлах мэргэжилтэн, хэмжил зүйн эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажилтнууд хамрагдсан.

Leave a Reply

Close Menu