ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН МЭДЭЭЛЭЛ

СТАНДАРТЧИЛАЛ, ТЕХНИКИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ, ТОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2017.12.21

ТОХИРЛЫН БАТАЛГААНД ЗААВАЛ ХАМРУУЛАХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ МУ-ЫН ЗГ-ЫН ТОГТООЛ 2018.10.03-НЫ ӨДӨР. ДУГААР 291 

АРЬС, ШИРНИЙ ТАЛААР АВАХ НЭГ УДААГИЙН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ МУ-ЫН ЗГ-ЫН ТОГТООЛ 2015.12.25-НЫ ӨДӨР. ДУГААР 519

ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ МУ-ЫН ЗГ-ЫН ТОГТООЛ 2015.12.14-НИЙ ӨДӨР. ДУГААР 485

АРЬС, ШИРНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ХУДАЛДААНД МӨРДӨХ ТЕХНИКИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ МУ-ЫН ЗГ-ЫН ТОГТООЛ 2013.08.20-НЫ ӨДӨР. ДУГААР 300

СҮҮ, СҮҮН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ХУДАЛДААНД  МӨРДӨХ ТЕХНИКИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ MNTR 2:2011 МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2011.10.26-НЫ ӨДРИЙН 304 ДҮГЭЭР ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТ

СОГТУУРУУЛАХ УНДААНЫ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНИКИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ MNТR 1:2008 МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2008.04.30 ӨДРИЙН 159 ДҮГЭЭР ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТ

БЯЛУУНЫ ТӨРЛИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ХУДАЛДААНД МӨРДӨХ ТЕХНИКИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ MNTR 3:2011 МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2011.10.26 ӨДРИЙН 305 ДУГААР ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТ

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ (..ISO 9000 СТАНДАРТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ…) МУ-ЫН ЗГ-ЫН ТОГТООЛ 2008.06.25 ӨДӨР. ДУГААР 265

ИМПОРТЫН СОГТУУРУУЛАХ УНДААНЫ ТЕХНИКИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ 2016.04.12-НЫ ӨДӨР. ДУГААР 64

АЮУЛГҮЙН ТЭМДГИЙН ХЭЛБЭР, ХЭМЖЭЭ, ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ

НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙН МЭДЭГДЛИЙГ ГАРГАХ, БҮРТГЭХ ЖУРАМ

СТАНДАРТЧИЛАЛ, ТОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ

БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ

ҮНДЭСНИЙ ЧАНАРЫН ШАГНАЛ ОЛГОХ ЖУРАМ

ГОМДОЛ, ЗАРГА ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ

Close Menu