ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ХҮРЭЭЛЭН

Хэмжил зүйн бодлого, эталоны газар нь үйл ажиллагааны стратегийн 2, 4 дүгээр зорилтын хүрээнд хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хууль, эрх зүйн орчинг олон улсын жишиг, улс орны нийгэм эдийн засгийн шаардлагад нийцүүлэн боловсронгуй болгох санал боловсруулах, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх, хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах бодлого, хэтийн чиглэл, хөтөлбөр боловсруулах, хууль эрхийн хэмжил зүй, үйлдвэрлэлийн хэмжил зүйг хөгжүүлэх, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах, хэмжил зүйн ажил, үйлчилгээний тусгай зөвшөөрөл олгох, хэмжих хэрэгслийн загварын туршилт хийх тогтолцоог олон улсын жишигт нийцүүлэн хялбаршуулах, боловсронгуй болгох, хэмжлийн нэгжийн үндэсний эталоны тогтолцоог бүрдүүлэх стратеги, хөтөлбөр, төсөл боловсруулах, хэмжлийн нэгжийн эталоныг бий болгох, хадгалах, бүртгэх, нэгж дамжуулах, хэмжлийн нэгжийн эталоны ашиглалт, хөтлөлтийн чиглэлээр судалгаа шинжилгээний ажлыг эталоны нэгдсэн лаборатори, секторын тогтолцоонд үндэслэн хийх, хэмжил зүйн олон улсын байгууллага, хэлэлцээрт нэгдэн орох, тэдгээртэй хамтран ажиллах чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ. 
Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь шинжлэх ухаан, эрдэм шинжилгээний байгууллага, их дээд сургууль, хэмжил зүйн тусгай зөвшөөрөл бүхий байгууллага, аливаа хэрэглэгчтэй материал баялаг, эрдэс, түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж борлуулж байгаа бүх хэвшлийн аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэд байна. Энэ үйлчилгээг үзүүлэхэд оролцох гол түнш газрын зохион байгуулалтын нэгжүүд, төрийн болон хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж байна.

ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧИД

Албан хаагчдын нэрс

Албан тушаал

Өрөөний №, Утасны дугаар

И-мэйл хаяг

1

Д.Дамбасүрэн

Газрын дарга

№ 309, 262161

dambaa@masm.gov.mn

2

Д.Нарангэрэл

Ахлах мэргэжилтэн

№ 203а, 264851

 narangerel@masm.gov.mn   

3

Д.Бадамханд

Ахлах мэргэжилтэн

№ 203а, 264851

 badamkhand@masm.gov.mn

4

Б.Байгалмаа

Ахлах мэргэжилтэн

№ 203а, 264851

 baigal_b@masm.gov.mn

Цахилгаан, температурын хэмжлийн лаборатори

5

Ж.Ариунтунгалаг

Мэргэжилтэн

№ 101, 263647

 ariuntungalag@masm.gov.mn

6

А.Оюунтуяа

Мэргэжилтэн

№ 101, 263647

 a.oyuntuya@masm.gov.mn

7

Ц.Одонтуяа

Мэргэжилтэн

№ 314, 263647

 odontuya@masm.gov.mn

8

Б.Байгалмаа

Температурын хэмжил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

№ 202, 263792 

 baigal_b@masm.gov.mn

 9

Ц.Лхагвасүрэн

Температурын хэмжил хариуцсан техникч

№ 202, 263792 

  Lhagii@masm.gov.mn

  Механикийн хэмжлийн лаборатори

10

Б.Отгонцэцэг

Физик, химийн хэмжил хариуцсан мэргэжилтэн

№ 307а, 266808

 otgontsetseg@masm.gov.mn

11

Ц.Алтанцэцэг

Массын хэмжил хариуцсан Ахлах мэргэжилтэн

№ 122, 263792

 altantsetseg@masm.gov.mn

12

Л.Дэлгэрмаа

Массын хэмжил хариуцсан мэргэжилтэн

№ 122, 263792

 delgermaa@masm.gov.mn

13

Д.Энхмаа

Эзэлхүүний хэмжил хариуцсан Ахлах мэргэжилтэн

№ 102, 263647

 enkhmaa@masm.gov.mn

 14

Б.Чинбат

Эзэлхүүний хэмжил хариуцсан Техникч

№ 102, 263647

 chinbat@masm.gov.mn

15

Г.Зэсмаа

Даралтын хэмжил хариуцсан Мэргэжилтэн

№ 203в, 263792

 zesmaa@masm.gov.mn

  Цаг давтамж, уртын хэмжлийн лаборатори

16

Д.Өнөрбилэг

Уртын хэмжил хариуцсан Ахлах мэргэжилтэн

№ 103

 unurbileg@masm.gov.mn

17

Ж.Баасанхүү

Техникч

 № 103

 baasankhuu@masm.gov.mn

18

Ж.Отгонтуул

Цаг давтамжийн хэмжил хариуцсан мэргэжилтэн

№ 119, 263792

otgontuul@masm.gov.mn

  Хэмжих хэрэгсэл хүлээн авах

19

Ц.Энхбаатар

Мэргэжилтэн

№ 104, 263792

 enkhbaatar@masm.gov.mn

    
Close Menu