ХАБЭА-Н МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООНЫ СТАНДАРТЫГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

ХАБЭА-Н МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООНЫ СТАНДАРТЫГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

Орхон аймгийн хэмжээнд “Эрүүл аюулгүй ирээдүйн хөдөлмөрийн төлөө” уриан дор явагдаж байгаа ХАБЭА-н сарын аяны хүрээнд аймгийн ХАБЭА-н зөвлөлөөс 2019 оны 4-р сарын 16-18-ны өдрүүдэд  сургууль, цэцэрлэг, төрийн байгууллагууд, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдэд зориулан зохион байгуулсан. Тус арга хэмжээнд ХАБЭА-н хууль, эрх зүй, стандартын сургалт сурталчилгаа, шилдэг тэргүүний байгууллагуудын туршлагыг судлуулах, түгээн дэлгэрүүлэх ажилд хамтран оролцож ” ХАБЭА-н менежментийн тогтолцоо – шаардлага, хэрэглэх заавар ” MNS ISO 45001: 2018 стандартын товч танилцуулгыг хүргэлээ.


            Дээрх үйл ажиллагаанд сургууль цэцэрлэгийн захирал, эрхлэгч, төрийн байгууллагуудын удирдлага болон ХАБЭА-н ажилтан, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэд нийт 200 гаруй хүн хамрагдсан байна.

Leave a Reply