Төв аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн баталгаажуулалтын зөвлөл хуралдлаа

Төв аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн баталгаажуулалтын зөвлөл хуралдлаа

Баталгаажуулалтын зөвлөлийн ээлжит 7 дугаар хуралдаан 2019 оны 4 дүгээр сарын 4-ны өдөр Зуунмод суманд хуралдлаа. Тус хурлаар тохирлын үнэлгээнд хамрагдсан нийт 10 үйлчилгээний газрын үнэлгээний тайланг хэлэлцэж, хурлын шийдвэрээр худалдаа-2, нийтийн хоол-3, амралт, жуулчны бааз-2, шатахуун түгээх станц-1, бүтээгдэхүүн-1-т тохирлын гэрчилгээг 1-2 жилийн хугацаатай олгох, сунгах шийдвэрийг гаргалаа.

Leave a Reply