Түмэн эрдэнэс холбоо

Presentation3

 

Түмэн эрдэнэс Үнэт Эдлэл Үйлдвэрлэгчдийн Холбоотой хамтран  MNS  6505   –   2015Мөнгөн аяга. Ерөнхий шаардлага стандартыг батлуулан мөнгөн аяга үйлдвэрлэгч аж ахуйн нэгж, иргэд тус стандартын дагуу үйлдвэрлэл явуулж үнэт эдлэл худалдан борлуулах цэгүүд, иргэдэд сурталчлах үйл ажиллагааг явуулж байна. 

 

20150521 084426

Close Menu