soyombo

Стандартчиллын техникийн хороод

БАТЛАВ. СТАНДАРТЧИЛАЛ, ТОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ БОДЛОГЫН

ГАЗРЫН ДАРГА                                             Г.ӨНӨРЖАРГАЛ

 

Стандартчиллын техникийн хороодын хуваарь /2018/

NoТехникийн хорооны
  ДугаарНэрНарийн бичгийн даргын нэр
1.ТХ 01Тохирлын үнэлгээнийБ.Ундраа
2.ТХ 02Чанарын удирдлагын тогтолцооныЦ.Бурмаа
3.ТХ 03Байгаль орчны удирдлагын тогтолцооныЦ.Бурмаа
4.ТХ 04Банк, санхүү,даатгалынД.Төрмөнх
5.ТХ05Нэр томъёоныБ.Ундраа
6.ТХ 06Эрүүл мэнд, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээнийЦ.Бурмаа
7.ТХ 07Байгаль орчныГ.Батзориг
8.ТХ07/ДХ02УсныГ.Батзориг
9.ТХ 08Хөдөлмөрийн нөхцөл, аюулгүй ажиллагааныЯ.Энхжаргал
10.ТХ 09Хэмжил зүйнБ.Ундраа
11.ТХ09/ДХ01Үл эвдэх сорилтынБ.Ундраа
12.ТХ 10Механик үйлдвэрлэлийн техник хэрэгсэлийнЦ.Оюунгэрэл
13.ТХ 11Эрчим хүчнийЦ.Оюунгэрэл
14.ТХ 11/ДХ01Сэргээгдэх эрчим хүчнийЦ.Оюунгэрэл
15.ТХ 12Цахилгаан техник, электрон барааныЯ.Энхжаргал
16.ТХ13Мэдээлэл, харилцаа холбооныБ.Ундраа
17.ТХ 14Баримт бичгийнБ.Ундраа
18.ТХ 15Авто тээврийнД.Төрмөнх
19.ТХ15/ДХ01Авто замынД.Төрмөнх
20.ТХ 16ТекстилийнЧ.Пүрэвдулам
21.ТХ16/ДХ02Оёмол бүтээгдэхүүнийЧ.Пүрэвдулам
22.ТХ 17Хөдөө аж ахуйнЧ.Пүрэвдулам
23.ТХ17/ДХ01Газар тариалангийнЧ.Пүрэвдулам
24.ТХ 17/ДХ03Зөгийн аж ахуйн              /шинэ/Ч.Пүрэвдулам
25.ТХ 18ХүнснийД.Даваасүрэн
26.ТХ18/ДХ01Ургамлын гаралтай хүнснийД.Даваасүрэн
27.ТХ18/ДХ2Мах, шувуу, загас, өндөг тэдгээрийн бүтээгдэхүүнийД.Даваасүрэн
28.ТХ18/ДХ03Сүү, сүүн бүтээгдэхүүнийД.Даваасүрэн
29.ТХ 8/ДХ04Хүнсний шинжилгээнийД.Даваасүрэн
30.ТХ 19Хими, хими шинжилгээнийЦ.Бурмаа
31.ТХ 20Уул уурхай, ашигт малтмалынН.Батжаргал
32.ТХ  21ТөмөрлөгийнЦ.Оюунгэрэл
33.ТХ 22БарилгынС.Соронзонболд
34.ТХ 23Мод, модон бүтээгдэхүүнийГ.Батзориг
35.ТХ 24Нийтлэг үйлчилгээнийН.Батжаргал
36.ТХ 25Газрын тос байгалийн хийС.Соронзонболд
37.ТХ 26Төрийн үйлчилгээнийЦ.Оюунгэрэл
38.ТХ 27Нийгмийн хамгаалал , халамжийн үйлчилгээнийЦ.Бурмаа
39.ТХ 28Гоо сайхныЦ.Бурмаа
40.ТХ 29Сав, баглаа боодлынЯ.Энхжаргал
41.ТХ 31ХудалдааныД.Даваасүрэн
42.ТХ 32НанотехнологийнЯ.Энхжаргал
43.ТХ 33Төмөр зам, далай ашиглалт ба усан замын тээврийнД.Төрмөнх
44.ТХ 34Иргэний нисэхийнД.Төрмөнх
45.ТХ 36Газрын салбарынН.Батжаргал
46.ТХ 37Арьс ширнийЧ.Пүрэвдулам
47.ТХ 38Нийтийн хоолны  /шинэ/Д.Даваасүрэн
48.ТХ 39Биеийн тамир, спортынН.Батжаргал
49.ТХ 40Аялал жуулчлалынГ.Батзориг
50.ТХ 41Дээд боловсролынЦ.Оюунгэрэл
51.ТХ 42Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролынН.Батжаргал
52.ТХ 43Мэргэжлийн боловсролынН.Батжаргал

 

Close Menu