Сэлэнгэ аймгийн баталгаажуулалтын орон тооны бус салбар зөвлөл 2020 оны анхдугаар хуралдаанаа хийлээ

Сэлэнгэ аймгийн баталгаажуулалтын орон тооны бус салбар зөвлөл 2020 оны анхдугаар хуралдаанаа хийлээ

                 Сэлэнгэ аймгийн орон тооны бус баталгаажуулалтын салбар зөвлөлийн 2020 оны анхны хурал 1 дүгээр сарын 21-ний өдөр хуралдаж, 15 аж ахуй нэгж, байгууллагын 17 худалдаа, үйлчилгээний газрын тохирлын үнэлгээний дүнг хэлэлцэн, 2 аж ахуй нэгжийн 2 үйлчилгээний газарт шинээр тохирлын гэрчилгээг 1-2 жилээр олгох, 12 аж ахуй нэгж, байгууллагын 14 худалдаа, үйлдвэр үйлчилгээний газрын тохирлын гэрчилгээний хугацааг 1-2 жилээр сунгах шийдвэрийг гаргалаа.      

         Мөн 1 аж ахуй нэгж байгууллагын худалдааны газрыг давтан үнэлгээнд хамруулахаар шийдвэрлэв.

Leave a Reply