СУРГАЛТАД ХАМРАГДАВ

СУРГАЛТАД ХАМРАГДАВ

ХБНГУ-ын Физик техникийн хүрээлэнтэй хамтран хэрэгжүүлж буй “Уул уурхайн салбарт чанарын дэд бүтцийг бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх” төслийн хүрээнд Киргиз улсын Бишкек хотод 2020 оны 1-р сарын 27-30-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан температурын хэмжлийн төрлөөр хэмжлийн нэгжийн эталон, нэгж дамжуулалт, шалгалт тохируулгын арга, аргачлал хэмжлийн үр дүнгийн боловсруулалт, эргэлзээ тооцох талаар дадлага хийх, мэдлэг ур чадвараа дээшлүүлэн, мэргэшүүлэх сургалтад СХЗГ-ын Хэмжил зүйн хүрээлэнгийн Температурын эталон лабораторийн техникч Э.Хулан амжилттай хамрагдлаа.

Leave a Reply