СТАНДАРТЧИЛАЛ, ТОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ БОДЛОГЫН ГАЗАР

СТҮБГазрын даргаСтандартчилал, техникийн зохицуулалтын газар нь үйл ажиллагааны стратегийн 3 дугаар зорилтын хүрээнд стандартчилал, тохирлын үнэлгээ хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох талаар санал боловсруулах, бодлого, стратегийг төлөвлөх, удирдамжаар хангах, хэрэгжилтийг зохицуулах, стандартчилал, техникийн зохицуулалтын баримт бичгүүдийг олон улсын жишигт нийцүүлэн боловсронгуй болгох, үндэсний стандартад олон улсын стандартын түвшинд хүргэж нэмэгдүүлэх, шинэ үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэхэд стандартчиллын бодлогоор байнгын дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх, олон улс, бүс нутаг, 2 талын стандартчиллын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, стандартчиллын техникийн хороод болон дэд хороодын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, зохицуулах, стандартчилалын үндэсний зөвлөлийн үйл ажиллагаанд мэргэжил, аргазүйн дэмжлэг үзүүлэх чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь яам, агентлаг, төрийн бус болон хувийн хэвшлийн байгууллага, хяналт үнэлгээний байгууллага, эрдэм шинжилгээ, судалгааны байгууллага, олон улсын болон гадаадын байгууллага, иргэд байна.

СТАНДАРТЧИЛАЛ, ТОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ БОДЛОГЫН ГАЗРЫН АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧИД

Албан хаагчдын нэрс Албан тушаал Өрөөний №, Утасны дугаар Имэйл хаяг
1 Г.Батцэнгэл Газрын дарга № 310, 261578  unurjargal@masm.gov.mn
2 Г.Батзориг Ахлах мэргэжилтэн № 303, 455284 gbatzorig@masm.gov.mn
3 Б.Ундраа Ахлах мэргэжилтэн № 106, 266754 undraa@masm.gov.mn
4Д.ДаваасүрэнАхлах Мэргэжилтэн№ 303, 455284dtsd1999@masm.gov.mn
56        
7 Ч.Пүрэвдулам Мэргэжилтэн № 106, 266754 purevdulam@masm.gov.mn
8 Д.Төрмөнх Мэргэжилтэн № 106, 266754 turmunkh@masm.gov.mn
9 Ц.Бурмаа Мэргэжилтэн № 303, 455284 burmaa@masm.gov.mn
10 Н.Батжаргал Мэргэжилтэн № 303, 455284 batjargal@masm.gov.mn
11 Я.Энхжаргал Мэргэжилтэн № 303,455284 enkhjargal.ya@masm.gov.mn
12 Ц.Оюунгэрэл Мэргэжилтэн № 303,455284 oyungerel.ts@masm.gov.mn

Манай хаяг: 13343 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 46А. Утас: 458349

Close Menu