СТАНДАРТЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

СТАНДАРТЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

Сайжруулсан хатуу түлш. Техникийн шаардлага MNS 5679 : 2014” стандартыг шинэчлэх ажил хийгдэж байна. Энэхүү стандарт нь шахмал түлш үйлдвэрлэгчийн бүтээгдэхүүнд хамаарна. Стандарт, хэмжил зүйн газрын цахим хуудас/www.masm.gov.mn/-ны “Стандартын төсөлд санал авах” холбоост шинэчилсэн стандартын төслийг байршуулсан болно. Холбогдох саналаа 2019.05.08-ны өдрийн дотор тус байгууллагад албан бичгээр оруулж болно.  Холбоо барих утас: 455384, 99181255.

Leave a Reply

Close Menu