“Стандартчиллын үйл ажиллагаанд оролцогч талуудын оролцоо” сэдэвт семинар

“Стандартчиллын үйл ажиллагаанд оролцогч талуудын оролцоо” сэдэвт семинар

БНСВУ-ын Ханой хотод Олон улсын стандартчиллын байгууллагаас хөгжиж буй орнуудад зориулан зохион байгуулсан “Стандартчиллын үйл ажиллагаанд оролцогч талуудын оролцоо” сэдэвт бүс нутгийн семинар 2018 оны 5-р сарын 8-10-ны өдрүүдэд болж өнгөрлөө. Тус семинарт нийт 9 орны 24 оролцогч хамрагдсан бөгөөд Стандарт, хэмжил зүйн газраас СТҮБГ-ын дарга Г.Өнөржаргал, ахлах мэргэжилтэн Б.Ундраа нар оролцсон юм.
“Стандартчиллын үйл ажиллагаанд оролцогч талуудын оролцоо” сэдэвт семинарын зорилго нь үндэсний стандартчиллын байгууллагуудыг стандартчиллын үйл ажиллагаандаа оролцогч талуудыг татан оролцуулах, стандартчиллын ашиг тус, ач холбогдлыг тэдэнд таниулах талаар зөвлөгөө өгөх, мөн үндэсний болон олон улсын түвшинд сонирхогч талуудын оролцоог хэрхэн нэмэгдүүлэх туршлагаас хуваалцах байсан. ОУСБ-ын төв нарийн бичгийн дарга нарын газрын Staffan Söderberg (Швед, ISO-ийн зөвлөх, ISO (DIS) 20400 ТХ-ны дарга), Zelina Zaiton Ibrahim (Малайз, ISO TC 207/SC 7 дэд дарга) нар хичээл заасан юм.
Энэхүү семинар зүүн болон зүүн өмнөд Азийн үндэсний стандартчиллын байгууллага, оролцогч талуудын түвшинд явагдсан бөгөөд стандартчиллын талаарх онол, лекц, дугуй ширээний ярилцлага хэлбэрээр явагдсан. Мөн семинарт оролцогч үндэсний стандартчиллын байгууллага тус бүр танилцуулга хийж,  харилцан ярилцаж мэдлэг, туршлагаа хуваалцав.

Leave a Reply