СОРЬЦЫН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Сорьцын хяналтын газар нь үнэт металл, эрдэнийн чулууны үйлдвэрлэл, үйлчилгээг зохицуулсан эрх зүйн акт, сорьцын хяналтын тогтолцоог боловсронгуй болгох ажлыг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх, үнэт металл, тэдгээрээр хийсэн эдлэлд химийн шинжилгээ хийж металлын сорьцыг тогтоон улсын сорьцын баталгааны тэмдэг дарах, эрдэнийн чулууг таньж гэрчилгээ гэрчилгээ олгох, сорьцын баталгааны тэмдгийн хяналт шалгалтыг хийж сорьцтой холбоотой маргааныг таслан шийдвэрлэх шинжилгээ хийж хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах, үнэт металлыг хайлж гулдмайлах, сорьцын лабораторийн чадавхийг дээшлүүлэх чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ.

Сорьцын хяналтын газраас үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь үнэт металлын үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэд байна. Энэ үйлчилгээг үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд, төрийн хяналт шалгалтын байгууллага болон хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэд байна.

Сорьцын хяналтын газар нь Монгол улсын Ашигт малтмалын тухай, Эрдэнэсийн сангийн тухай.Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай, Төрийн хяналт шалгалтын тухай болон бусад холбогдох хуулиудыг үндэслэн гаргасан Монгол улсын Засгийн газрын 2010 оны 281 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Монгол улсын сорьцын хяналтын дүрэм”, “Үнэт металлын сорьц тогтоох, баталгаажуулах, эрдэнийн чулуу тодорхойлох, тэдгээрийг бүртгэх журам” –аар үйл ажиллагаагаа зохицуулан ажиллаж байна.

Тус газар нь 1963 оноос Сангийн яамны харьяа Сорьцын Улсын хяналтын алба нэртэй улсын үйлдвэрийн газрын статустай ажиллаж байгаад 2009 оноос Стандартчилал, хэмжил зүйн газрын харъяанд орон ажиллаж байна.

2018 онд Дархан-Уул, Баянхонгор аймагт Үнэт металлын сорьц тогтоох салбар лаборатори байгуулагдсан.

 

Close Menu