НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Дэлхийн стандартын өдөр,  Стандарт, хэмжил зүйн ажилтны өдрийг угтсан төлөвлөгөөт ажлуудын хүрээнд 2019 оны 10 дугаар сар 3-ны өдөр Орхон аймгийн Баянцагаан багийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдэд зориулан нээлттэй өдөрлөг зохион байгуулж, Стандарт, хэмжил зүйн салбарын хуулийн шинэчлэл, хэлтсийн үйл ажиллагаа, хуулийг хэрэгжүүлэхэд дагаж мөрдөх журмаас танилцуулж, мэдээллээр хангалаа. Мөн байгууллагын стандартын талаар ойлголт өгч, холбогдох гарын авлага материал тараалаа.

Leave a Reply