Итгэмжлэлийн байгууллага (MNAS)-аас шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025:2017 стандартад шилжих шилжилтийн бодлого батлагдлаа

Итгэмжлэлийн байгууллага (MNAS)-аас шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025:2017 стандартад шилжих шилжилтийн бодлого батлагдлаа

Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025:2017 стандарт нь 2017 оны 11 дүгээр сарын 29-ндОлон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-аас албан ёсоор хэвлэгдлээ.

Олон улсын лаборатори итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллага (ILAC)-ын шийдвэрээр ISO/IEC 17025:2017 стандартын шилжилтийн хугацааг албан ёсоор хэвлэгдсэн өдрөөс хойш 3 жил байхаар тогтоосон ба энэхүү хугацаа 2020 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрөөр дуусгавар болно.

Шинэчлэгдсэн стандартын талаар Итгэмжлэлийн байгууллага /MNAS/-аас баримтлах бодлогын дэлгэрэнгүй мэдээллийг http://masm.gov.mn/mn/index.php/author-login/2016-01-10-08-52-02/2016-01-21-08-59-51/2016-01-28-01-35-40 линкээс татан авч танилцуулна уу.

Leave a Reply