ДЭЛХИЙН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ӨДӨР 2020

ДЭЛХИЙН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ӨДӨР 2020

ИТГЭМЖЛЭЛ: ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ САЙЖРУУЛАХ НЬ

Жил бүрийн 6 дугаар сарын 9-ний өдрийг олон улсад Дэлхийн Итгэмжлэлийн өдөр болгон тодорхой уриан дор тэмдэглэн өнгөрүүлдэг уламжлалтай бөгөөд энэ жил дэлхий даяараа цахим технологиор дамжуулан “Хүнсний аюулгүй байдлыг Итгэмжлэлээр дэмжих нь” уриан дор тэмдэглэж байна. Хүнсний аюулгүй байдал нь Үндэсний аюулгүй байдлын чухал хэсэг мөн тул төрөөс баталсан хүнсний салбарын бодлого, авч буй арга хэмжээ түүний хэрэгжилт, хүнсний сүлжээний бүх үе шат дахь хяналт, шалгалт, түүнчлэн хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжаар илэрхийлэгддэг онцлогтой.

Дэлхийн Итгэмжлэлийн өдөрт зориулсан мэдээллийг эндээс үзнэ үү.

Leave a Reply