БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ЗӨВЛӨЛ

DSC 0223

Баталгаажуулалтын газрын дэргэд төрийн болон төрийн бус байгууллага, эрдэм шинжинжилгээний байгууллагын төлөөллөөс бүрдсэн орон тооны бус зөвлөл ажиллаж, зөвлөл нь удирдлагын тогтолцоо, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд явуулсан тохирлын үнэлгээний дүгнэлтийг хэлэлцэж шийдвэрийг гаргадаг.

Close Menu