Баталгаажуулалтын зөвлөл хуралдаж, гэрчилгээг олгох, сунгах шийдвэрийг гаргалаа

Баталгаажуулалтын зөвлөл хуралдаж, гэрчилгээг олгох, сунгах шийдвэрийг гаргалаа

Стандарт, хэмжил зүйн газрын дэргэдэх орон тооны бус Баталгаажуулалтын зөвлөл нь 2017 оны 12дугаар сарын 25-ны өдөр хуралдаж, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ болон менежментийн тогтолцоонд явуулсантайланг хэлэлцэж менежментийн тогтолцоог хэрэгжүүлсэнийг баталгаажуулсан гэрчилгээг Атар Өргөө ХХК, Улсын 2-р төв эмнэлэг, Дархан-Уул аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс, Булган аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс, Арьсны өвчин судлалын үндэсний төв, Натураль техстайл групп ХХК, МИАТ ХК, Лоуд стоун Могул ХХК , Эрдэнэт мах маркет ХХК-иудад 3 жилээр олгох, Жем интернэшнл ХХК-ийн бүтээгдэхүүнд Үндэсний тохирлын тэмдэг хэрэглэх эрхийг 3 жилээр тус тус сунгах, 17 аж ахуй нэгжийн 88 нэрийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд тохирлын гэрчилгээг олгох, сунгах шийдвэрийг гаргалаа. Үүнд:    

Аж ахуй нэгжийн нэр Баталгаажуулалтын объектын нэр Шийдвэрлэсэн нь:
1 Менежментийн тогтолцоог хэрэгжүүлсэн байгууллагад гэрчилгээг олгох, сунгах
1.1 Атар өргөө ХХК Чанарын менежментийн тогтолцооны стандарт MNS ISO 9001:2016 хэрэгжүүлсэн байдалд анхдагч аудитявуулсан тухай Менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлсэнийг баталгаажуулсан гэрчилгээг жилээр олгох
1.2 Улсын 2-р төв эмнэлэг MNS CAC /RCP1:2003, MNS CAC /RCP 39:2011  стандартыг хэрэгжүүлсэн байдалд анхдагч аудитявуулсан тухай MNS CAC /RCP1:2003, MNS CAC /RCP 39:2011 стандартыг нэвтрүүлсэнийг баталгаажуулсан гэрчилгээг жилээр олгох
1.3 Дархан Уул аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс Чанарын менежментийн тогтолцооны MNS ISO 9001:2016 стандартыг хэрэгжүүлсэн байдалд давтан аудитявуулсан тухай Менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлсэнийг баталгаажуулсан гэрчилгээг жилээр сунгах
1.4 Булган аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс Чанарын менежментийн тогтолцооны MNS ISO 9001:2016 стандартыг хэрэгжүүлсэн байдалд давтан аудитявуулсан тухай Менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлсэнийг баталгаажуулсан гэрчилгээг жилээр сунгах
1.5 Арьсны өвчин судлалын үндэсний төв Чанарын менежментийн тогтолцооны MNS ISO 9001:2016 стандартыг хэрэгжүүлсэн байдалд давтан аудитявуулсан тухай Менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлсэнийг баталгаажуулсан гэрчилгээг жилээр сунгах
1.6 Натураль техстайл групп ХХК Чанарын менежментийн тогтолцооны MNS ISO 9001:2016 стандартыг хэрэгжүүлсэн байдалд давтан аудитявуулсан тухай Менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлсэнийг баталгаажуулсан гэрчилгээг жилээр сунгах
1.7 МИАТ ХК Чанарын менежментийн тогтолцооны MNS ISO 9001:2016 стандартыг хэрэгжүүлсэн байдалд давтан аудитявуулсан тухай Менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлсэнийг баталгаажуулсан гэрчилгээг жилээр сунгах
1.8 Лоуд стоун Могул ХХК Чанарын менежментийн тогтолцооны MNS ISO 9001:2016 стандартыг хэрэгжүүлсэн байдалд давтан аудитявуулсан тухай Менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлсэнийг баталгаажуулсан гэрчилгээг жилээр сунгах
1.9 Эрдэнэт мах маркет ХХК MNS CAC /RCP1:2003, MNS CAC /RCP 39:2011  стандартыг хэрэгжүүлсэн байдалд анхдагчаудитявуулсан тухай MNS CAC /RCP1:2003стандартыг нэвтрүүлсэнийг баталгаажуулсан гэрчилгээг жилээр олгох
2 Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд үндэсний тохирлын тэмдэг хэрэглэх эрх сунгах
2.1 Жем интернешнл ХХК Өвөрмөц архи / 2 нэр /

 • Чингис платинум
 • Чингис гоулд
ҮТТ хэрэглэх эрхийг 3жилээр сунгах
3 Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд тохирлын гэрчилгээг олгох, сунгах
3.1 Жем интернешнл   ХХК
 • “Альфа”   зэрэглэлийн хүнсний спирт
Тохирлын гэрчилгээг 3жилээр олгох
3.2 Дулааны 4-р цахилгаан станц ТӨХК
 • “Эрчим” зоогийн газар
Тохирлын гэрчилгээг 3жилээр олгох
3.3 Их газрын чулуу ХХК
 • Ажлын хувцас
Тохирлын гэрчилгээ3 хүртэл олгох
3.4 Хаан хүнс ХХК
 • Зоогийн газрын үйлчилгээ
Тохирлын гэрчилгээг 3жилээр олгох
3.5 Ус Оюу ХХК
 • Ундны усны сав
Тохирлын гэрчилгээг 3жилээр сунгах
3.6 АПУ ХК
 • “Альфа”, “Тансаг” зэрэглэлийн хүнсний спирт
Тохирлын гэрчилгээг 3жилээр сунгах
3.7 ГБТ трейдинг ХХК
 • Ногооны нөөш 8 нэр, төрөл
 • Артишок ундаа
Тохирлын гэрчилгээг 3жилээр сунгах
3.8 Хэт моторс ХХК
 • Авто засвар, оношилгоо
Тохирлын гэрчилгээг 3жилээр сунгах
3.9 Интердарм- Улаанбаатар ХХК
 • Богийн өлөн гэдэс  
Тохирлын гэрчилгээг 3жилээр сунгах
3.10 Цэс хайрхан ХХК
 • 8 нэрийн дарс
 • 3 нэрийн хөөсөрдөг дарс
 • Чацарганы шүүс, тос
Тохирлын гэрчилгээг 3жилээр сунгах
3.11 Бисофт интернешнл ХХК
 • “Гайд” зочид буудал, зоогийн газрын үйлчилгээ
Тохирлын гэрчилгээг 3жилээр сунгах
3.12 Ич крем ХХК
 • Гоо сайхны бүтээгдэхүүн 18 нэр, төрөл
Тохирлын гэрчилгээг 1жилээр сунгах
3.13 Хасабэ интернэшнл ХХК
 • “Цэцэг” зочид буудал, зоогийн газар, сауны үйлчилгээ
Тохирлын гэрчилгээг 3жилээр сунгах
3.14 Цавчирхангай ХХК
 • “Зочин” нэрийн хагас боловсруулсан махан бүтээгдэхүүн 14 төрөл
Тохирлын гэрчилгээг 3жилээр сунгах
3.15 Хаш хүнс трейд ХХК
 • Хиам, хиаман бүтээгдэхүүн 18 нэр төрөл
Тохирлын гэрчилгээг 3жилээр сунгах
3.16 Нүхт тур ХХК
 • Катерингийн үйлчилгээ
Тохирлын гэрчилгээг 3жилээр сунгах
3.17 Хос эрхэс ХХК
 • Төмөр хашаа
Тохирлын гэрчилгээг 3жилээр сунгах

Leave a Reply