Баталгаажуулалтын зөвлөл хуралдаж, гэрчилгээ олгох, сунгах шийдвэрийг гаргалаа

Баталгаажуулалтын зөвлөл хуралдаж, гэрчилгээ олгох, сунгах шийдвэрийг гаргалаа

Стандарт, хэмжил зүйн газрын дэргэдэх орон тооны бус Баталгаажуулалтын зөвлөл нь 2018 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдөр хуралдаж, бүтээгдэхүүн болон менежментийн тогтолцоонд явуулсан тохирлын үнэлгээний дүн, тайланг хэлэлцэж Мал нядлах үйлдвэр, аюулын дүн шинжилгээ ба эгзэгийг хянах /HACCP/ тогтолцоог нэвтрүүлснийг баталгаажуулсан гэрчилгээг Завхан аймгийн “Завхан хүнс групп” ХХК-д, чанарын менежментийн тогтолцоо MNS ISO 9001:2016 олон улсын стандартыг хэрэгжүүлснийг баталгаажуулсан гэрчилгээг “Од дөл” ХХК, “Отгон тэнгэр” их сургууль, “Минерал байг” ХХК, “Бридж констракшн” ХХК, “Юнисервис солюшн” ХХК, “Ай Ти Зон” ХХК, “Хүүхдийн найрамдал цогцолбор”, “Ньюком проперти” ХХК-иудад 3 жилээр олгох, 7 аж ахуй нэгжийн нийт 85 нэр, төрлийн бүтээгдэхүүнд тохирлын гэрчилгээг олгох, сунгах шийдвэрийг гаргасан байна.

Leave a Reply

Close Menu