Баталгаажуулалтын зөвлөл хуралдаж, гэрчилгээ олгох, сунгах шийдвэрийг гаргалаа

Баталгаажуулалтын зөвлөл хуралдаж, гэрчилгээ олгох, сунгах шийдвэрийг гаргалаа

Стандарт, Хэмжил зүйн газрын дэргэдэх орон тооны бус Баталгаажуулалтын зөвлөл нь 2018 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр хуралдаж, бүтээгдэхүүн болон менежментийн тогтолцоонд явуулсан тохирлын үнэлгээний дүн, тайланг хэлэлцэж чанарын менежментийн тогтолцоо MNS ISO 9001:2016 олон улсын стандартыг хэрэгжүүлснийг баталгаажуулсан гэрчилгээг Очир ундраа ХХК, Айсмарк ХХК, Хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо MNS ISO IEC 22000:2007 стандартыг хэрэгжүүлснийг баталгаажуулсан гэрчилгээг Монгол тамхи Со ХХК-иудад 3 жилээр олгох, 10 аж ахуй нэгжийн 115 нэр,  төрлийн бүтээгдэхүүнд тохирлын гэрчилгээг олгох, сунгах шийдвэрийг гаргасан байна.

БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ТОГТОЛЦООНЫ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ГАЗАР

Leave a Reply