Баталгаажуулалтын зөвлөл хуралдаж, гэрчилгээ олгох,сунгах шийдвэрийг гаргалаа

Баталгаажуулалтын зөвлөл хуралдаж, гэрчилгээ олгох,сунгах шийдвэрийг гаргалаа

Стандарт, Хэмжил зүйн газрын дэргэдэх орон тооны бус Баталгаажуулалтын зөвлөл нь 2018 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдөр хуралдаж, бүтээгдэхүүн болон менежментийн тогтолцоонд явуулсан тохирлын үнэлгээний дүн, тайланг хэлэлцэж чанарын менежментийн тогтолцоо ISO 9001:2015 олон улсын стандартыг хэрэгжүүлснийг баталгаажуулсан гэрчилгээг Үндэсний батлан хамгаалахын их сургууль, Эрчим сүлжээ ХХК, Мера ХХК , Цаг уур орчны шинжилгээний газрын харъяа Нислэгийн цаг уурын төвд 3 жилээр олгох, 7 аж ахуй нэгжийн 18 нэрийн бүтээгдэхүүнд тохирлын гэрчилгээг олгох, сунгах шийдвэрийг гаргасан байна.

БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ТОГТОЛЦООНЫ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ГАЗАР.

Leave a Reply