Стандартчилал, хэмжил зүйн газрын даргын 2016 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/206 дугаар тушаалаар Баталгаажуулалтын зөвлөлийг дараах бүрэлдэхүүнтэй баталлаа.

БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ЗӨВЛӨЛИЙН
БҮРЭЛДЭХҮҮН

Зөвлөлийн дарга: 

Д.Чимгээ   /СХЗГ-ын Баталгаажуулалтын газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч/

Нарийн бичгийн дарга: 

Д.Болормаа   /СХЗГ-ын Баталгаажуулалтын газрын мэргэжилтэн /

Гишүүд:

Л.Гэрэлмаа   /МХЕГ-ын Үйлдвэр, үйлчилгээний хяналтын хэлтсийн дарга/

Г.Хоролмаа   /БОНХЯ-ны Цэвэр технологи, шинжлэх ухааны хэлтсийн мэргэжилтэн/

Д.Тойвгоо   /Нийслэлийн хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгийн гүйцэтгэх захирал/

Ш.Алтанчимэг   /ШӨХТГ-ын Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах, зар сурталчилгааны хяналтын газрын дарга/

Ж.Хэрлэн   /Улаанбаатар хотын ЗАА-ны Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн/

Г.Даваадорж   /Монголын хөдөөг шинэчлэхийн төлөө фермерүүдийн холбооны ерөнхийлөгч/

Д.Болд   /СХЗГ-ын Тамгын газрын ахлах мэргэжилтэн/

П.Тунгалаг   /СХЗГ-ын Стандартчиллын Үндэсний зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга/

Close Menu