Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/44 дугаар тушаалаар Баталгаажуулалтын зөвлөлийг дараах бүрэлдэхүүнтэй баталлаа. /Тушаал харах/

БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ЗӨВЛӨЛИЙН
БҮРЭЛДЭХҮҮН

Зөвлөлийн дарга: 

В.Ганзориг   /СХЗГ-ын Бүтээгдэхүүн, тогтолцооны баталгаажуулалтын газрын дарга/

Нарийн бичгийн дарга: 

Д.Болормаа   /СХЗГ-ын Баталгаажуулалтын газрын мэргэжилтэн/

Гишүүд:

Г.Батзориг   /СХЗГ-ын Стандартчиллын Үндэсний зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга/

Б.Болорчимэг   /МХЕГ-ын Үйлдвэр, үйлчилгээний хяналтын хэлтсийн дарга/

Г.Хоролмаа   /БОНХЯ-ны Цэвэр технологи, шинжлэх ухааны хэлтсийн мэргэжилтэн/

Д.Тойвгоо   /Нийслэлийн хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгийн гүйцэтгэх захирал/

Х.Лхагвасүрэн   /ШӨХТГ-ын Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах газрын дарга/

Ж.Хэрлэн   /Улаанбаатар хотын ЗАА-ны Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн/

Д.Болд   /СХЗГ-ын Стратегийн бодлого, төлөвлөлт дотоод аудитын газрын ахлах мэргэжилтэн/

 

Close Menu