Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/94 дугаар тушаалаар Баталгаажуулалтын зөвлөлийг дараах бүрэлдэхүүнтэй баталлаа. 

БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Зөвлөлийн дарга: 

В.Ганзориг   /СХЗГ-ын Бүтээгдэхүүн, тогтолцооны баталгаажуулалтын газрын дарга/

Нарийн бичгийн дарга: 

С.Алтанцэцэг   /СХЗГ-ын Бүтээгдэхүүн, тогтолцооны баталгаажуулалтын газрын мэргэжилтэн/

Гишүүд:

Д.Болд   /ХХААХҮЯ-ны Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн/

Г.Хоролмаа   /БОАЖЯ-ны Цэвэр технологи, хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн хэлтсийн мэргэжилтэн/

Б.Эрдэнэчимэг   /Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн дарга/

Я.Батцагаан   /МХЕГ-ын Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хяналтын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн/

Б.Ундраа   /СХЗГ-ын Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний бодлогын газрын ахлах мэргэжилтэн/

М.Пүрэвжав /ШУТИС-ын Үйлдвэрлэл, технологийн сургуулийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга/

 

 

Close Menu