Ахлах түшмэлийн сертификатаа гардан авлаа

Ахлах түшмэлийн сертификатаа гардан авлаа

Удирдлагын академиас зохион байгуулсан Төрийн албан хаагчийн Ахлах түшмэлийн мэргэшүүлэх багц сургалтад Стандарт, хэмжил зүйн газрын Төв, орон нутгийн нийт 27 албан хаагч зайнаас амжилттай хамрагдлаа. Тус сургалтад Стандарт, хэмжил зүйн газраас 14 албан хаагч, орон нутгийн СХЗХ-ээс 13 дарга нар хамрагдаж 6-р сарын 15-нд Ахлах түшмэлийн сертификатаа гардан авсан юм.

Leave a Reply