“Автомат бус жинлэх хэрэгслийн баталгаажуулалт” олон улсын сургалтад оролцлоо

“Автомат бус жинлэх хэрэгслийн баталгаажуулалт” олон улсын сургалтад оролцлоо

Малайз улсын Сепан хотноо Ази номхон далайн хууль эрхийн хэмжил зүйн форум(APLMF)-аас Малайзын хэмжил зүйн хүрээлэн(NMIM)-тэй хамтран ХБНГУ-ын Физик техникийн хүрээлэн(PTB)-ийн  Ази, номхон далайн хөгжиж буй орнуудад хэрэгжүүлж буй MEDEA төслийн санхүүжилтээр “Автомат бус жинлэх хэрэгслийн баталгаажуулалт”- сургалтыг 2018 оны 5-р сарын 8-11-ны өдрүүдэд зохион байгуулав. Уг сургалтад Бутан, Вьетнам, Индонези, Малайз, Мъянмар,  Монгол, Филиппини, Соломоны арлууд, Шри ланка, Тонга зэрэг орноос 20 гаруй хүн хамрагдсан ба манай улсаас СХЗГ-ын ХЗХ-ийн Массын эталоны лабораторийн ахлах мэргэжилтэн Ц.Алтанцэцэг, ХХШБГ-ын Механик хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын лабораторийн ахлах мэргэжилтэн А.Галбаатар нар оролцоод ирлээ.  Зохион байгуулагчаар APLMF-ийн координатор Marian Haire, NMIM-ийн Хэмжил зүйн зөвлөгөө, сургалтын төвийн ахлах ажилтан Zainal Hj Mustapa нар ажиллаж, Австралийн хэмжил зүйн хүрээлэнгийн Matthew Lux, Малайзийн хэмжил зүйн хүрээлэнгийн ахлах хэмжил зүйч Suliana GhazalLi, хэмжил зүйч, Suhaidah Amizam, хэмжил зүйч Muhammad Fadhil Sahrom, Филиппинийн хэмжил зүйн хүрээлэнгийн Массын лабораторийн эрхлэгч Kiveen Suycano нар сургагч багшаар ажиллав.

Энэ сургалтаар  бүх төрлийн худалдааны жин болон автомашины жингийн баталгаажуулалтыг OIML R76  Автомат бус жингийн зөвлөмжийн дагуу хэрхэн гүйцэтгэх талаар онол болон дадлагын хичээл заав. Онолын хичээлээр зөвшөөрөгдөх хамгийн их алдааг тооцоолох, зөвшөөрөгдөх алдааны хүрээнд үнэн зөв ажиллаж байгааг шалгах шалгалтын аргачлал болон ашиглах эталоныг сонгох талаар, дадлагын ажлаар гадаад үзлэг, шалгалтын цэгүүдийг хэрхэн сонгох, жинлэх үйл ажиллагааны шалгалт, тогтмол байдлын шалгалт, жишүү ачааллын шалгалт, автомашины жин шалгахад хуулбар ачааг хэрхэн сонгох, хуулбар ачааны массыг хэрхэн тооцоолох зэргийг дэлгэрэнгүй заасан. Сургалтын дадлагыг тус хэмжил зүйн хүрээлэнд сургалтын зориулалтаар суурилагдсан 40 тонн жинлэх хязгаартай автомашины жин дээр явуулсан нь маш үр өгөөжтэй боллоо гэж суралцагчдын зүгээс үнэлж байв.
Бидний зүгээс сургалтаар олж авсан мэдлэгээ энэ чиглэлээр ажилладаг улсын шалгагч нартаа сургалт явуулах замаар түгээн дэлгэрүүлэх болно.

Leave a Reply