Чанарыг эрхэмлэгч аж ахуй нэгжийн шагналыг гардууллаа.