Цахилгаан хэмжих хэрэгслийн шалгалт баталгаажуулалт хийгдлээ