Монгол бичгийн төлөвлөгөөт сургалт хичээллэж байна.