Архангай Стандарт, Хэмжил зүйн хэлтсийн дарга Г. Батбаатар