Стандарт, хэмжилзүйн газар

Сорьцын хяналтын газар

Анхааруулга

Бүртгэл

  • Бүртгэлд хамрагдсан үйлчлүүлэгч бичиг баримтын хамт, өөрийн биеэр ирж үйлчлүүлэх
  • Тухайн бүртгэл нь нэг хэрэглэгчид хүчинтэй
  • Бүртгүүлсэн үйлчлүүлэгч ирэхдээ бүртгэлийн дугаар болон кодыг авчирна уу.

    Өдрийн бүртгэл
    12:00:00 цагт нээгдэх ба дэлгэрэнгүй мэдээллийг 56261631 дугаараас лавлана уу.