Сургалт зохион байгууллаа

darhan surgalt
      Дархан-Уул аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу 2018 оны 5-р сарын 3-ны өдөр “ШУТИС ДаТС”-ийн цахилгааны ангийн 13 оюутнуудад “Стандартын тухай ерөнхий ойлголт”, “Идэвхтэй, идэвхгүй эрчим хүчний хувьсах гүйдлийн ватт цагийн цахилгаан тоолуур шалгах арга хэрэгсэл. MNS 2816:2003, Идэвхитэй эрчим хүчний хувьсах гүйдлийн статик ватт цагийн тоолуур. Шалгах арга, хэрэгсэл MNS 5090:2005” сэдвээр сургалт зохион байгуулж, холбогдох материалаар хангалаа.

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он