Авто жин баталгаажууллаа
 2018.04.16 2
    Өмнөговь Аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн Хэлтсийн Хэмжүүрийн улсын шалгагч Н.Элдэв-Очир 2018 оны 04 дүгээр сарын 11-ны өдрөөс 13-ны өдөр хүртэл "Энержи Ресурс"-н тусгай зөвшөөрөл бүхий ажилтан Өлзийбаяртай хамтран "Хангад Эксплорейшн" ХХКомпаний 4н ширхэг автожинг туухай ашиглан шалгаж баталгаажуулах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.
Өмнөговь аймгийн СХЗХ

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он