Баталгаажуулалтын зөвлөлийн гишүүд бүтээгдэхүүний тохирлын үнэлгээний үйл явцтай танилцлаа

darhan4
      Аймгийн орон тооны бус баталгаажуулалтын зөвлөл бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ 2018 оны 4-р сарын 4-ны өдөр “Дархан меат фүүдс” ХХК-ийн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаатай танилцаж, тус компанийн үйлдвэрлэж буй “Тэнгэр” бууз, “Дайвар бүтээгдэхүүн”, экспортод гаргаж буй “Үхэр, адуу, хонь, ямааны мах” бүтээгдэхүүнд MNS 1804:2006, MNS 2456:2009, MNS 1023:2007 стандартаар, үйлдвэрлэлийн байранд “Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд өгөх үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт”-ийн дагуу тус тус тохирлын үнэлгээг явуулж, дүнг хэлэлцэн, тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр олгохоор шийдвэрлэлээ.
      Баталгаажуулалтын зөвлөлийн гишүүдийг тохирлын үнэлгээний үйл явцтай танилцуулах ажил нь уламжлагдан явагдаж, шинжээч нарын тохирлын үнэлгээг үнэн зөв явуулж байгаа эсэхэд хяналт тавин, үнэлгээний үйл ажиллагаатай газар дээр нь танилцсан ач холбогдолтой ажил боллоо.

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он