2018.02.12 1

Булган аймгийн СХЗХэлтэс аймгатаа 2-р байрт орлоо

     Төрийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааг бэхжүүлж, иргэдэд хүргэх, төрийн ажил үйлчилгээний чанар, үр өгөөжийг нь дээшлүүлэхээр удирдлага зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч амжилттай хэрэгжүүлснээр 2017 оны үйл ажиллагаа болон Хяналт-шинжилгээ үнэлгээний ажлаар аймагтаа 2 дугаар байр эзэлж өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнагдав.

Булган аймгийн СХЗХ

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он