Баталгаажуулалтын зөвлөл хуралдлаа

2018.01.30

   Аймгийн Засаг даргын 2018 оны А/48 тоот захирамжаар батлагдсан Баталгаажуулалтын зөвлөлийн орон тооны бус зөвлөлийн ээлжит хурал 2018 оны 01дүгээр сарын 30-ний өдөр хуралдлаа.

Хуралдаанаар 12 худалдааны газар, 2 хоолны газар, 1 дэн буудал, 1 автомашины сэлбэгийн худалдаа, 1 авто засварын үйлчилгээний газрын тохирлын үнэлгээний үр дүнг хэлэлцэн, тус газруудадтохирлын гэрчилгээг шинээр болон сунгах шийдвэрийг гарган 1 хоолны газрыг хойшлуулан үл тохирлыг залруулан дахин үнэлгээнд хамруулах шийдвэрийг гаргалаа.

Шийдвэрлэсэн нь:

  Бүтээгдэхүүний нэр Шинээр Сунгалт Дэмжсэн Татгалзсан
1 Худалдааны газар 7 5 12 0
2 Хоолны газар 1 1 1 1
3 Үйлчилгээний газар 2   2 0
4 Буудал   1 1 0
СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он