Баталгаажуулалтын зөвлөл хуралдаж, гэрчилгээг олгох,

              сунгах шийдвэрийг гаргалаа

БТБГ DEC                       

            Стандарт, хэмжил зүйн газрын дэргэдэх орон тооны бус Баталгаажуулалтын зөвлөл нь 2017 оны 12дугаар сарын 25-ны өдөр хуралдаж, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ болон менежментийн тогтолцоонд явуулсантайланг хэлэлцэж менежментийн тогтолцоог хэрэгжүүлсэнийг баталгаажуулсан гэрчилгээг Атар Өргөө ХХК, Улсын 2-р төв эмнэлэг, Дархан-Уул аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс, Булган аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс, Арьсны өвчин судлалын үндэсний төв, Натураль техстайл групп ХХК, МИАТ ХК, Лоуд стоун Могул ХХК , Эрдэнэт мах маркет ХХК-иудад 3 жилээр олгох, Жем интернэшнл ХХК-ийн бүтээгдэхүүнд Үндэсний тохирлын тэмдэг хэрэглэх эрхийг 3 жилээр тус тус сунгах, 17 аж ахуй нэгжийн 88 нэрийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд тохирлын гэрчилгээг олгох, сунгах шийдвэрийг гаргалаа. Үүнд:    

Аж ахуй нэгжийн нэр Баталгаажуулалтын объектын нэр

Шийдвэрлэсэн нь:

1 Менежментийн тогтолцоог хэрэгжүүлсэн байгууллагад гэрчилгээг олгох, сунгах
1.1 Атар өргөө ХХК Чанарын менежментийн тогтолцооны стандарт MNS ISO 9001:2016 хэрэгжүүлсэн байдалд анхдагч аудитявуулсан тухай Менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлсэнийг баталгаажуулсан гэрчилгээг 3 жилээр олгох
1.2 Улсын 2-р төв эмнэлэг MNS CAC /RCP1:2003, MNS CAC /RCP 39:2011   стандартыг хэрэгжүүлсэн байдалд анхдагч аудитявуулсан тухай MNS CAC /RCP1:2003, MNS CAC /RCP 39:2011 стандартыг нэвтрүүлсэнийг баталгаажуулсан гэрчилгээг 3 жилээр олгох
1.3 Дархан Уул аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс Чанарын менежментийн тогтолцооны MNS ISO 9001:2016 стандартыг хэрэгжүүлсэн байдалд давтан аудитявуулсан тухай Менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлсэнийг баталгаажуулсан гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
1.4 Булган аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс Чанарын менежментийн тогтолцооны MNS ISO 9001:2016 стандартыг хэрэгжүүлсэн байдалд давтан аудитявуулсан тухай Менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлсэнийг баталгаажуулсан гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
1.5 Арьсны өвчин судлалын үндэсний төв Чанарын менежментийн тогтолцооны MNS ISO 9001:2016 стандартыг хэрэгжүүлсэн байдалд давтан аудитявуулсан тухай Менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлсэнийг баталгаажуулсан гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
1.6 Натураль техстайл групп ХХК Чанарын менежментийн тогтолцооны MNS ISO 9001:2016 стандартыг хэрэгжүүлсэн байдалд давтан аудитявуулсан тухай Менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлсэнийг баталгаажуулсан гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
1.7 МИАТ ХК Чанарын менежментийн тогтолцооны MNS ISO 9001:2016 стандартыг хэрэгжүүлсэн байдалд давтан аудитявуулсан тухай Менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлсэнийг баталгаажуулсан гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
1.8 Лоуд стоун Могул ХХК Чанарын менежментийн тогтолцооны MNS ISO 9001:2016 стандартыг хэрэгжүүлсэн байдалд давтан аудитявуулсан тухай Менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлсэнийг баталгаажуулсан гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
1.9 Эрдэнэт мах маркет ХХК MNS CAC /RCP1:2003, MNS CAC /RCP 39:2011   стандартыг хэрэгжүүлсэн байдалд анхдагч аудитявуулсан тухай MNS CAC /RCP1:2003 стандартыг нэвтрүүлсэнийг баталгаажуулсан гэрчилгээг 3 жилээр олгох
2 Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд үндэсний тохирлын тэмдэг хэрэглэх эрх сунгах
2.1 Жем интернешнл ХХК Өвөрмөц архи / 2 нэр /
  • Чингис платинум
  • Чингис гоулд
ҮТТ хэрэглэх эрхийг 3 жилээр сунгах
3 Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд тохирлын гэрчилгээг олгох, сунгах
3.1 Жем интернешнл   ХХК
  • “Альфа”   зэрэглэлийн хүнсний спирт
Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр олгох
3.2 Дулааны 4-р цахилгаан станц ТӨХК
  • “Эрчим” зоогийн газар
Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр олгох
3.3 Их газрын чулуу ХХК
  • Ажлын хувцас
Тохирлын гэрчилгээ3 хүртэл олгох
3.4 Хаан хүнс ХХК
  • Зоогийн газрын үйлчилгээ
Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр олгох
3.5 Ус Оюу ХХК
  • Ундны усны сав
Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
3.6 АПУ ХК
  • “Альфа”, “Тансаг” зэрэглэлийн хүнсний спирт
Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
3.7 ГБТ трейдинг ХХК
  • Ногооны нөөш 8 нэр, төрөл
  • Артишок ундаа
Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
3.8 Хэт моторс ХХК
  • Авто засвар, оношилгоо
Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
3.9 Интердарм- Улаанбаатар ХХК
  • Богийн өлөн гэдэс  
Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
3.10 Цэс хайрхан ХХК
  • 8 нэрийн дарс
  • 3 нэрийн хөөсөрдөг дарс
  • Чацарганы шүүс, тос
Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
3.11 Бисофт интернешнл ХХК
  • “Гайд” зочид буудал, зоогийн газрын үйлчилгээ
Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
3.12 Ич крем ХХК
  • Гоо сайхны бүтээгдэхүүн 18 нэр, төрөл
Тохирлын гэрчилгээг 1 жилээр сунгах
3.13 Хасабэ интернэшнл ХХК
  • “Цэцэг” зочид буудал, зоогийн газар, сауны үйлчилгээ
Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
3.14 Цавчирхангай ХХК
  • “Зочин” нэрийн хагас боловсруулсан махан бүтээгдэхүүн 14 төрөл
Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
3.15 Хаш хүнс трейд ХХК
  • Хиам, хиаман бүтээгдэхүүн 18 нэр төрөл
Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
3.16 Нүхт тур ХХК
  • Катерингийн үйлчилгээ
Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
3.17 Хос эрхэс ХХК
  • Төмөр хашаа
Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах


БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ТОГТОЛЦООНЫ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ГАЗАР

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он