СХЗГ-ын Хэмжил зүйн хүрээлэнгийн Цахилгаан хэмжлийн эталон лабораторид ХБНГУ-ын төслийн зөвлөх мэргэжилтэн ажиллав

 

2017.12.15 2

ХБНГУ-ын Засгийн газар, Монгол улсын Засгийн газар хоорондын Техникийн хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу эрчим хүч, хэмжил зүйн салбарт хэрэгжиж буй “Эрчим хүчний салбарт тулгуурлан чанарын дэд бүтцийг дэмжих“ /BMZ-№2012.2185.2/ төслийн зөвлөх доктор Ханс Бахмаяр 12 дугаар сарын 11-нээс 15-ны хооронд СХЗГ-д ажиллах хугацаанд:

Цахилгаан тоолуурын техникийн зохицуулалт боловсруулах Ажлын хэсэг төслийн зөвлөхтэй хамтран хэлэлцүүлэг;

 “Хэмжлийн чадавхиа батлан, тогтоолгох” сэдвээр ХЗХ болон ХХШБГ-ын шалгалт тохируулгын ажилтнуудад танилцуулга-сургалт;

Хэмжил зүйн тогтолцооны анхдагч нэгж болох Өмнөговь, Дархан-Уул аймгийн СХЗХ-ийн хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын лабораториор дамжуулан орон нутагт хэмжил зүйн чиглэлээр төрөөс үзүүлж буй ажил, үйлчилгээг олшруулан төрөлжүүлэх, чадавхийг сайжруулах талаар зөвлөмж өгөх хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, шалгалт тохируулгын ажил гүйцэтгэх боломж;

Улс оронд шаардлагатай хэмжигдэхүүний нэгж, түүнийг хадгалах, хэмжил зүйн тасралтгүй нэгж дамжуулалттай үйл ажиллагааг ханган ажиллах чадамжтай байгууллага, лабораторийг түшиглэн хэмжил зүйн тогтолцоог төрөлжүүлэн хөгжүүлэх эрх бүхий мэргэшсэн байгууллагыг томилох, бүртгэх зэрэг үндсэн ойлголт олгох танилцуулга-хичээл, хэлэлцүүлэг асуулт хариулт хэлбэртэй болсон.

Цахилгаан хэмжлийн эталон лабораторийн эрхлэгч, ахлах мэргэжилтэн Б.Итгэл

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он