Ази-Номхон Далайн Орнуудын Хэмжил зүйн хөтөлбөр (АРМР)-ийн 33 дугаар ерөнхий чуулганд оролцов

2017.12.15

АЗИ-НОМХОН ДАЛАЙН ОРНУУДЫН ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ХӨТӨЛБӨР (АРМР)-ИЙН 33 ДУГААР ЕРӨНХИЙ ЧУУЛГАН, 12 техникийн хорооны хуралдаан, уулзалт, семинар 2017 оны 11 дүгээр сарын 24-нөөс 12 дугаар сарын 01-ны хооронд БНЭУ-ын Дели хотод зохион байгуулагдав.

Ази-Номхон далайн орнуудын хэмжил зүйн хөтөлбөр /АРМР/-ийн анхны хуралдаан-уулзалт 1977 онд Энэтхэгийн Дели хотод болж, үйл ажиллагаагаа эхэлж байсан бол 40 жилийн ой, арга хэмжээгээ мөн Дели хотод зохион байгуулсан.

Дэлхийн хүн амын тэн хагас амьдран суудаг бүс нутгийн Хэмжил зүйн байгууллага өнгөрсөн хугацаанд 25 гишүүн, 11 сурвалжлагч гишүүнтэй, бүс нутгийн хэмжил зүйн байгууллагуудын дунд нэр хүндтэй, хүчирхэг хэмжил зүйн хүрээлэнгүүдийг нэгтгэсэн тогтмол үйл ажиллагаатай, тогтвортой хөгжиж ирсэн байна. Хамгийн отгон гишүүнээр Англи улсын Үндэсний Физикийн лаборатори /NPL/ нэгдэн орж, гэрээнд гарын үсэг зурах ёслолын ажиллагаа уг арга хэмжээний үеэр болсон нь цар хүрээ нь өргөжин тэлж, нэр хүнд нь өсөн дэвшиж байгааг илэрхийлж байна.

Бүс нутгийн хэмжил зүйн хүрээлэн, лабораториуд “Эрчим хүчний үр ашиг, хэмнэлт”, “Цаг уурын өөрчлөлт”, “Хүнсний аюулгүй байдал”, “Анагаахын хэмжил зүй”, “Цэвэр ус”  зорилтот ажлын хэсэгт нэгдэн, тодорхой үр дүн гаргахаар төвлөрөн ажиллаж, хэмжилт, туршилтыг үргэлжлүүлэн хийж үр дүн нь дэлхийн нийтийн эдгээр тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд нөлөө үзүүлж эхэлсэн байна.

Хэмжил зүйн болон хэмжлийн төрлийн дэлхий нийтийн болон Ази тивийн чиг хандлага, түвшин 2020 он хүртэл олон улсын SI  системийн үндсэн нэгжийн  тодорхойлолтыг шинэчлэх ажлыг дэлгэрэнгүй танилцуулсан.

CMC буюу шалгалт тохируулгын хэмжлийн чадавхиа илэрхийлэх нь” сэдэвт сургалт-семинар-үнэлгээг 2018 онд анх удаа СМС –гээ илэрхийлэн гарган тавих 8 орноос СХЗГ-ын Цахилгаан хэмжлийн лабораторийг түшиглэн зохион байгуулах   үзүүлэн-үнэлгээ семинар хийх талаар хэлэлцсэн.

Хэмжил зүйн хүрээлэнгийн Цахилгаан хэмжлийн эталон лабораторийн ахлах мэргэжилтэн Б.Итгэл, мэргэжилтэн М.Лхагвасүрэн нар Бүс нутгийн Хэмжил зүйн байгууллагын  ерөнхий чуулган холбогдох арга хэмжээ болон Цахилгаан хэмжлийн төрлийн техникийн хорооны семинар, хуралд амжилттай оролцсон байна.

 

Хэмжил зүйн хүрээлэнгийн Ахлах мэргэжилтэн Б.Итгэл

 

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он